A little spin

Did you begin to think I’d given up on all the yarny stuff? Not so – just part of the cycle, a bit of this, some more of that, and on it goes.

It’s been so long since I’ve made yarn, because building the studio, because sciatica, because kittens vs. wheel climbing. Nearly had to give it a miss this time too because of a “sprained” wrist, but luckily it resolved itself with a day on ice. Continue reading “A little spin”

Nettle harvest

Welcome to the next installment in our nettle-along.

nettle10

This is what I managed to harvest in July, and it’s time for the next batch. I saved some of the leaves instead of feeding them to the horses, because while I don’t have time for a separate study of how to use the stalks for paper making, I do want to try to make paper and thought, why not add the dry leaves to my mixed materials bin? I’m drying my stalks inside because of the wet weather, I don’t know it that’s really necessary, but I didn’t want them to mold. Continue reading “Nettle harvest”

Dansk fiber blog

Jeg har leget med tanken om at sætte en dansk blog op sammen med en lille netbutik til mit overskudslager. Det bliver ikke en kopi af denne blog med alt mellem himmel og jord, den vil heller ikke blive opdateret så ofte med mindre det vælter ind med brugere(!).

Det hele ligger lokalt på vores egen server som et lille eksperiment, så svartiden er måske ikke hvad man er vant til ude på det store WWW, vi ved det ikke! Så jeg inviterer hermed til test og feedback: www.farvehytten.dk

Egentlig ville jeg vente med annonceringen til der lå lidt mere indhold, men så sker der det ene, og det andet og tiden går, og så får jeg heller ikke lagt noget på fordi jeg jo ved at der ikke er nogen som ser det.

Så nu ser vi!


uk This is an announcement of my new Danish website with a small shop for surplus production. You’re welcome to have a look, but I won’t be translating it. Possibly I’ll put up stuff for sale in here as well unless it grows enough to reopen my Etsy store. Any suggestions on that front? (when I began the draft for this post I probably knew what I meant by that question, now I don’t, but I’m going to leave it in case somebody else does)

Save

Save

Nettles in July

Welcome to the next installment in our nettle-along. This is mostly just a reminder, as I haven’t had the time or head for more research yet. Anyone else find interesting information they’d like to share?

MotherOwl beat me to it and wrote a nettle post yesterday.

I’m going to harvest my next batch one of these days if it will stop raining at odd times. Continue reading “Nettles in July”

Nettle-along project page

I’ve only added a few things to the Page due to health issues, next post will appear in a couple of weeks.

I’m beginning to suspect that the info about saving stalks for a year is incorrect. Looking through an old booklet suggests that “people of old” processed their nettles in the fall. I’ll try to write a summary and translate it because there is a lot of interesting information in there, including a few chuckles:

In Swedish from Carl von Linné 1749: “Nätslor voro här plåckade till grönkål, såsom det allmänt sker i Sverige om vårtiden, så længe denna nätsla är späd och ännu ej en fingers lång… Somliga lägga till denna sin nätsle-kål bladen av ängelöken eller körfvel, at kålen må få en angenämare smak; andra bruka plåcka bladerna af sqvaller-kål … och åtskilliga andra växter, utan åtskillnad, hvarigenom ofta händer, at folket, som äta kålen blifva vimmerkantiga.”

Continue reading “Nettle-along project page”