Swift but not big enough

I knew when I made the purple warp that it was too long for my swift, which only takes 2 meters. And I didn’t make a cross, so I had to wind it into a ball somehow!

Well, I have the long poles for warping. They have holes in them the same size as the rods I used for the swift, including the one in the middle! I have clamps, coffee, sleepy kittens, what could go wrong?

longswift1 longswift2

So anyway, enough of that, I’m still playing with paint these days, just had to try this out before calling on the help of a person with long arms.

6 thoughts on “Swift but not big enough

    1. Aha, Jeg læste det sÃ¥dan, at du prøvede det her, det virkede ikke (godt nok) og derfor tilkaldte du ham med de lange arme. Jeg har altsÃ¥ misforstÃ¥et det. Herligt, sÃ¥ behøvede du ikke vente – og kunne drikke al kaffen selv 😉

     1. Han drikker ikke kaffe, så det er nemt.

      Jeg venter altid til sidst med at hente hjælp, når jeg har prøvet alt muligt andet, det er sjovere.

Add a comment: